Kursy

KURS NA MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR (502 411 779)

Funkcje, jakie może pełnić Młodszy ratownik WOPR:

1) Pełnić dyżury społeczne pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach,

2) Udzielać pierwszej pomocy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z póżn. zm.),

3) Młodszy ratownik WOPR nie może pracować w charakterze ratownika,

 

Warunki uczestnictwa w kursie na Młodszego ratownika WOPR:

1) Ukończony 12 rok życia,

2) Członkostwo w WOPR Wolsztyn,

3) Złożenie pisemnej zgody prawnego opiekuna na udział w kursie nieletniego,

4) Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie prawnego opiekuna o braku przeciwskazań do uczestnictwa w kursie,

5) Uczestnik powinien posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką,

 

 

PATENT STERNIK MOTOROWODNY

Uprawnienia:

1) Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,

2) Prowadzenie jachtów motorowych o długości do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej,

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

1) Ukończony 14 rok życia, 

2) Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego,

3) Koszt 600 zł

 

 


Wydrukuj tekst...
stat4u     Copyright © by www.wopr.wolsztyn.pl 2011 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt: PRESSTU.PL, administrator: Damian Sarbak